How It’s Judged

Judging Criteria

Craftsmanship (25%)

Detail of work and execution to a high level i.e. paintwork, the liquid cooling system, alignment, the finish etc.

Aesthetics (25%)

The overall look of the build from the theme, use of color, to every detail of the mod.

Functionality (25%)

How well the system would work in practice & in keeping the components cool.

Innovation (25%)

The degree of innovation and its realization to future product designs.

Meet Our Jury

Matteo - Cooler Master

Matteo - Cooler Master

Dwight - Nvidia GeForce Garage

Dwight - Nvidia GeForce Garage

Yelah - Master XP

Yelah - Master XP

Josef Prusa - Printables.com

Josef Prusa - Printables.com

Pedro - PCMR

Pedro - PCMR

Ethan Cooper - TAGMods

Ethan Cooper - TAGMods

CMWS22

“KHẲNG ĐỊNH SỰ ĐỔI MỚI & THIẾT KẾ TƯƠNG LAI CỦA CỖ MÁY MÀ BẠN MƠ ƯỚC”

#CMWS22 là một lời kêu gọi cởi mở dành cho các modder từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào sự kiện cộng đồng lớn nhất trong năm của Cooler Master, hãy chia sẻ ý tưởng của bạn, phát triển chúng và xem những chuyên gia khác đang làm gì.

Sponsors