CÁC HẠNG MỤC CỦA #CMWS22

Best Tower Mod

$5,000

Hạng mục này nhằm mục đích ghi nhận những tác phẩm được tạo ra bằng cách sử dụng một chiếc case có sẵn, hội đủ các yếu tố sáng tạo, đổi mới, tay nghề và thẩm mỹ.

– Mẫu case cơ bản phải được sử dụng bằng Case Cooler Master.
– Tất cả các mẫu Case Cooler Master đều được chấp nhận bất kể kích thước hoặc năm giới thiệu.
– Tác phẩm vẫn phải giữ được hình dáng ban đầu và giống cấu trúc ban đầu.

Best Scratch Build

$5,000

Hạng mục Best Scratch Build giới thiệu những tác phẩm được tạo ra từ đầu, mang đến các yếu tố sáng tạo, đổi mới, tay nghề và thẩm mỹ.

– Mẫu cơ bản của bạn phải được xây dựng mà không sử dụng các mẫu Case có sẵn.
– Không có giới hạn về vật liệu có thể được sử dụng để cấu thành tác phẩm.
– Phải chứa ít nhất một sản phẩm Cooler Master có thể nhận dạng và nhìn thấy rõ ràng trong ảnh, quạt được chấp nhận nhưng nên bao gồm các bộ phận bổ sung khác của Cooler Master.

 

Best Use of Reusable Materials

$5,000

Hạng mục này yêu cầu các modder thể hiện cách sử dụng các vật liệu có thể tái sử dụng/phân hủy sinh học một cách thú vị nhất. Chúng tôi sẽ xem xét nội bộ về một tác phẩm bền vững nhất trong việc đóng góp ý tưởng đối với các vấn đề về chất thải điện tử.

– Vì vậy, phần lớn tác phẩm phải được làm từ vật liệu/vật phẩm tự nhiên, sinh học hoặc tái chế.
– Mẫu cơ bản của bạn phải được xây dựng từ đầu và phải chứa ít nhất một sản phẩm Cooler Master có thể nhìn thấy được.
– Tất cả các tác phẩm ở các hạng mục khác đều được nhập đề cử vào hạng mục này.

 

Best Craftsmanship

$2,500

Hạng mục này sẽ lựa chọn ra một sản phẩm sáng tạo được thể hiện tốt nhất, trau chuốt nhất, dựa trên các tiêu chuẩn cao nhất và được tài trợ bởi GeForce Garage.

– Mẫu cơ bản của bạn có thể được xây dựng với Case Cooler Master có sẵn từ trước.
– Mẫu cơ bản của bạn phải được xây dựng từ đầu và phải chứa ít nhất một sản phẩm Cooler Master có thể nhìn thấy được.
– Tất cả các tác phẩm ở các hạng mục khác đều được nhập đề cử vào hạng mục này.

 

Best Art Direction

$2,500

Hạng mục này trao giải thưởng cho các sản phẩm có sự sáng tạo có chủ đề và ứng dụng trong thiết kế & giao hàng xuất sắc nhất và được tài trợ bởi Printables.

– Mẫu cơ bản của bạn có thể được xây dựng với Case Cooler Master có sẵn từ trước.
– Mẫu cơ bản của bạn phải được xây dựng từ đầu và phải chứa ít nhất một sản phẩm Cooler Master có thể nhìn thấy được.
– Tất cả các tác phẩm ở các hạng mục khác đều được nhập đề cử vào hạng mục này.

 

Best Non PC Mod

$2,500

Hạng mục này công nhận sản phẩm có sự sáng tạo vượt trội về chủ đề và ứng dụng của nó trong thiết kế & giao hàng.

– Mẫu cơ bản của bạn có thể được xây dựng với Case Cooler Master có sẵn từ trước.
– Mẫu cơ bản của bạn có thể được xây dựng từ đầu và phải chứa ít nhất một sản phẩm Cooler Master có thể nhìn thấy được.
– Sản phẩm của bạn không được là PC. Hạng mục này dành cho bất kỳ thiết bị ngoại vi và liên quan đến PC.

 

CMWS22

“KHẲNG ĐỊNH SỰ ĐỔI MỚI & THIẾT KẾ TƯƠNG LAI CỦA CỖ MÁY MÀ BẠN MƠ ƯỚC”

#CMWS22 là một lời kêu gọi cởi mở dành cho các modder từ khắp nơi trên thế giới tham gia vào sự kiện cộng đồng lớn nhất trong năm của Cooler Master, hãy chia sẻ ý tưởng của bạn, phát triển chúng và xem những chuyên gia khác đang làm gì.

Sponsors