چگونه پروژه ها بررسی میشوند؟

معیارهای بررسی و قضاوت

کاردستی (25%)

جزئیات کار و اجرا در سطح بالایی مانند رنگ آمیزی، سیستم خنک کننده مایع، تراز، پرداخت و غیره.

زیبایی شناسی (25%)

ظاهر کلی ساخت از موضوع، استفاده از رنگ تا تمام جزئیات مادینگ

کارکرد (25%)

نحوه کار کردن سیستم در عمل و در خنک نگه داشتن اجزا

نوآوری (25%)

میزان نوآوری و امکان تحقق آن در طراحی محصولات آینده.

ملاقات با هیات منصفه

Matteo - Cooler Master

Matteo - Cooler Master

Dwight - Nvidia GeForce Garage

Dwight - Nvidia GeForce Garage

Yelah - Master XP

Yelah - Master XP

Josef Prusa - Printables.com

Josef Prusa - Printables.com

Pedro - PCMR

Pedro - PCMR

Ethan Cooper - TAGMods

Ethan Cooper - TAGMods

CMWS22

الهامی برای نوآوری و پیشرفت در زمینه طراحی کامپیوترهای رویایی

ورود به مسابقه #CMWS22 برای همه علاقمندان به ماد از سرتاسر دنیا آزاد است تا در بزرگترین جامعه مادینگ شرکت نمایند و ایده های خود را به اشتراک بگذارند و از دیگر شرکت کنندگان نیز چیزهای جدیدی یاد بگیرند.

Sponsors