چگونه پروژه ها بررسی میشوند؟

معیارهای بررسی و قضاوت

کاردستی (25%)

جزئیات کار و اجرا در سطح بالایی مانند رنگ آمیزی، سیستم خنک کننده مایع، تراز، پرداخت و غیره.

زیبایی شناسی (25%)

ظاهر کلی ساخت از موضوع، استفاده از رنگ تا تمام جزئیات مادینگ

کارکرد (25%)

نحوه کار کردن سیستم در عمل و در خنک نگه داشتن اجزا

نوآوری (25%)

میزان نوآوری و امکان تحقق آن در طراحی محصولات آینده.

ملاقات با هیات منصفه

Matteo - Cooler Master

Matteo - Cooler Master

Special Guest - TBC

Special Guest - TBC

Yelah - Master XP

Yelah - Master XP

Special Guest - TBC

Special Guest - TBC

Pedro - PCMR

Pedro - PCMR