بخش های مختلف مسابقه #CMWS22

بهترین ماد TOWER

5000 دلار جایزه

هدف این بخش به کار گیری یک کیس موجود در بازار و ماد کردن آن به وسیله مهارت و نوآوری شما در راستای شخصی سازی و بهبود ظاهر و کاراییست.

– پروژه شما میبایست بر روی یک کیس کولرمستر اجرا شده باشد.
– تمامی کیس های کولرمستر فارغ از اندازه و مدل قابل قبول هستند.
– کیس ماد شده باید همچنان چهارچوب و ویژگی های اصلی و ظاهری طراحی کولرمستر را حفظ کرده باشد.

بهترین ماد با طراحی از صفر

5000 دلار جایزه

بهترین پروژه مادی که در نوع خود بی نظیر است، صفر تا صد طراحی و اجرا نیز به واسطه مهارت و تبحر فرد بوده و نشانگر خلاقیت و نوآوری در همه زمینه های فنی و ظاهری باشد.

– پروژه شما میبایست بدون استفاده از یک کیس پیش ساخته باشد.
– هیچ محدودیتی در زمینه مواد اولیه و متریال مورد استفاده وجود ندارد.
– پروژه شما میبایست حداقل دارای یک محصول کولرمستر باشد که در طرح نهایی به وضوح در کیس ماد شده مشخص باشد، استفاده از فن کولرمستر قابل قبول است اما توصیه می شود تا از محصولات بارزتر کولرمستر استفاده شود.

 

بهترین ماد با به کار گیری متریال بازیافتی و تجدید پذیر

5000 دلار جایزه

این بخش فرد را ملزم به استفاده از مواد بازیافتی یا تجدید پذیر می کند. تا در کنار طراحی ظاهری فوق العاده و خلاق ، کمترین میزان پسماند الکترونیکی و دیگر مواد غیر قابل استفاده مجدد را دارا باشد. همانطور که نگاه رو به جلوی کولرمستر نیز به تجدید پذیر بودن طراحی معطوف خواهد بود.

– بخش اعظم پروژه شما باید بر استفاده از مواد و متریال تجدید پذیر، طبیعی و قابل بازیافت استوار باشد.
– پروژه شما می تواند بدون استفاده از یک کیس پیش ساخته انجام شود اما باید حداقل یک محصول کولرمستر را بطور واضح نشان بدهد.
– همه پروژه ها بطور خودکار به این بخش مسابقه نیز وارد خواهند شد.

 

بهترین نمایش از صنعتگری و استادکاری

2500 دلار جایزه

این بخش برای انتخاب بهترین پروژه ماد از نظر استادگاری، هنر و صنعتگری شرکت کنندگان است که محصول نهایی با بالاترین استانداردها طراحی شده باشد.اسپانسر این قسمت GeForce Garage است.

– پروژه شما می تواند با استفاده از یک کیس کولرمستر انجام شده باشد.
– پروژه شما می تواند بدون استفاده از یک کیس پیش ساخته انجام شود اما باید حداقل یک محصول کولرمستر را بطور واضح نشان بدهد.
– همه پروژه ها بطور خودکار به این بخش مسابقه نیز وارد خواهند شد.

 

بهترین طراحی هنری

2500 دلار جایزه

این بخش برای پروژه هاییست که بالاترین سطح از خلاقیت ، طراحی هنری و جلوه های ظاهری را به نمایش بگذارند. اسپانسر این قسمت Printables است.

– پروژه شما می تواند با استفاده از یک کیس کولرمستر انجام شده باشد.
– پروژه شما می تواند بدون استفاده از یک کیس پیش ساخته انجام شود اما باید حداقل یک محصول کولرمستر را بطور واضح نشان بدهد.
– همه پروژه ها بطور خودکار به این بخش مسابقه نیز وارد خواهند شد.

 

بهترین ماد غیر PC

2500 دلار جایزه

این بخش خلاقیت فوق العاده، طراحی ظاهری و کارایی فوق العاده محصول نهایی شما را به آزمایش می گذارد.

– پروژه شما می تواند با استفاده از یک کیس کولرمستر انجام شده باشد.
– پروژه شما می تواند بدون استفاده از کیس پیش ساخته کولرمستر انجام شود به شرطی که حداقل دارای یک محصول بارز و قابل رویت کولرمستر باشد.
– پروژه شما حتما لازم نیست که یک کامپیوتر کامل باشد، این بخش برای هرچیزی از لوازم و محصولات جانبی تا نزدیک به یک کامپیوتر کامل باشد.

 

CMWS22

الهامی برای نوآوری و پیشرفت در زمینه طراحی کامپیوترهای رویایی

ورود به مسابقه #CMWS22 برای همه علاقمندان به ماد از سرتاسر دنیا آزاد است تا در بزرگترین جامعه مادینگ شرکت نمایند و ایده های خود را به اشتراک بگذارند و از دیگر شرکت کنندگان نیز چیزهای جدیدی یاد بگیرند.

Sponsors